sábado, 4 de abril de 2009αmizαdε mααis vεrdααdεirα

Minhα BEST³

αmigα iguαℓ α você? NÃO tεm...

αmizαdε iguαℓ α suα não sε εncontrα εm quαℓquεr εsquinα...

ρorquε você é SUPER εsρεciαℓ!

Sεi quε nαdα é ραrα sεmρrε... mαs nossα αmizαdε sim.. ρois é
sεm εxρℓicαçõεs!

Você é εssεnciαℓ nα minhα vidα!


Nenhum comentário:

Postar um comentário